Evropský sociální fond

Provoz jesliček Maloušci je podpořen z ESF v rámci operačního programu Zaměstnanost.

Evropská unie - Evropský sociální fond, operační program Zaměstnanost.

 

 

JIŽ UPLYNULÉ PROJEKTY:

Název projektu: Dětská skupina při o.p.s. Naše děti 2

 • Registrační číslo:  CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0011460
 • Doba realizace projektu: 1. červenec 2019 až 30. června 2022

Ze studií Evropské komise vyplývá, že rodičovství ve značné míře ovlivňuje zaměstnanost žen v České republice. V evropském srovnání je v ČR třetí nejvyšší rozdíl mezi zaměstnaností žen ve věku 20 – 49 let bez dětí a s alespoň jedním dítětem mladším 6 let. Podporou zařízení péče o děti předškolního věku vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi v rámci města Brna.

Hlavním cílem projektu je rozšířit služby péče o dítě ve městě Brno a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi, které se tak mohou zaměřit na zvýšení svého pracovního úvazku, podpořit své podnikání nebo zvýšit svou kvalifikaci pro budoucí povolání.

Dětská skupina má kapacitu 22 míst a je určené pro veřejnost.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost.

 

Název projektu: Dětská skupina Naše děti 2

 • Registrační číslo:  CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0015796
 • Doba realizace projektu: 1. březen 2020 až 28. únor 2022

Ze studií Evropské komise vyplývá, že rodičovství ve značné míře ovlivňuje zaměstnanost žen v České republice. V evropském srovnání je v ČR třetí nejvyšší rozdíl mezi zaměstnaností žen ve věku 20 – 49 let bez dětí a s alespoň jedním dítětem mladším 6 let. Podporou zařízení péče o děti předškolního věku vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi v rámci města Brna.

Hlavním cílem projektu je rozšířit služby péče o dítě ve městě Brno a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi, které se tak mohou zaměřit na zvýšení svého pracovního úvazku, podpořit své podnikání nebo zvýšit svou kvalifikaci pro budoucí povolání.

Dětská skupina má kapacitu 20 míst a je určené pro veřejnost.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost.

 

Název projektu: Dětská skupina Naše děti

 • Registrační číslo:  CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008593
 • Doba realizace projektu: 1. březen 2018 až 29. únor 2020

Ze studií Evropské komise vyplývá, že rodičovství ve značné míře ovlivňuje zaměstnanost žen v České republice. V evropském srovnání je v ČR třetí nejvyšší rozdíl mezi zaměstnaností žen ve věku 20 – 49 let bez dětí a s alespoň jedním dítětem mladším 6 let. Podporou zařízení péče o děti předškolního věku vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi v rámci města Brna.

Hlavním cílem projektu je rozšířit služby péče o dítě ve městě Brno a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi, které se tak mohou zaměřit na zvýšení svého pracovního úvazku, podpořit své podnikání nebo zvýšit svou kvalifikaci pro budoucí povolání.

Dětská skupina má kapacitu 20 míst a je určené pro veřejnost.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost.

 

Název projektu: Dětská skupina při o.p.s. Naše děti

 • Registrační číslo:  CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006636
 • Doba realizace projektu: 1. červen 2017 až 31. květen 2019

Ze studií Evropské komise vyplývá, že rodičovství ve značné míře ovlivňuje zaměstnanost žen v České republice. V evropském srovnání je v ČR třetí nejvyšší rozdíl mezi zaměstnaností žen ve věku 20 – 49 let bez dětí a s alespoň jedním dítětem mladším 6 let. Podporou zařízení péče o děti předškolního věku vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi v rámci města Brna.

Hlavním cílem projektu je rozšířit služby péče o dítě ve městě Brno a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi, které se tak mohou zaměřit na zvýšení svého pracovního úvazku, podpořit své podnikání nebo zvýšit svou kvalifikaci pro budoucí povolání.

Dětská skupina má kapacitu 10 míst a je určené pro veřejnost.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost.

 

Název projektu: Zařízení péče o děti při o.p.s. Naše děti

 • Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001727
 • Doba realizace projektu: 1. březen až 28. únor 2018 
   

Naše organizace se zapojila do výzvy č. 03_15_35 s názvem „Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost mimo hl. m. Prahu“.

Ze studií Evropské komise vyplývá, že rodičovství ve značné míře ovlivňuje zaměstnanost žen v České republice. V evropském srovnání je v ČR třetí nejvyšší rozdíl mezi zaměstnaností žen ve věku 20 – 49 let bez dětí a s alespoň jedním dítětem mladším 6 let. Podporou zařízení péče o děti předškolního věku vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi v rámci města Brna. 

Hlavním cílem projektu je rozšířit služby péče o dítě ve městě Brno a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi, které se tak mohou zaměřit na zvýšení svého pracovního úvazku, podpořit své podnikání nebo zvýšit svou kvalifikaci pro budoucí povolání.

Zařízení péče o děti je provozované na základě živnostenského oprávnění o kapacitě 20 míst a je určené pro veřejnost.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost.

Naše děti - to nejlepší pro nejmenší Ivana Procházková Bylinky – školka v centru Brna inspirovaná Montessori

Naše děti, o.p.s. - to nejlepší pro nejmenší
Rodinné centrum Naše děti a jesle Maloušci v centru Brna. Sledujte nás i na facebooku Naše děti Brno.